[Odpowiednie stosowanie przepisów o opiece nad małoletnim] - Art. 175. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy. - Dz.U.2020.1359 t.j. - OpenLEX

Art. 175. - [Odpowiednie stosowanie przepisów o opiece nad małoletnim] - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1359 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2020 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  175.  [Odpowiednie stosowanie przepisów o opiece nad małoletnim]

Do opieki nad ubezwłasnowolnionym całkowicie stosuje się odpowiednio przepisy o opiece nad małoletnim z zachowaniem przepisów poniższych.