[Zezwolenie sądu opiekuńczego] - Art. 156. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy. - Dz.U.2020.1359 t.j. - OpenLEX

Art. 156. - [Zezwolenie sądu opiekuńczego] - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1359 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2020 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  156.  [Zezwolenie sądu opiekuńczego]

Opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego.