[Opiekun kilku osób; opieka nad rodzeństwem] - Art. 151. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy. - Dz.U.2020.1359 t.j. - OpenLEX

Art. 151. - [Opiekun kilku osób; opieka nad rodzeństwem] - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1359 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2020 r.
Art.  151.  [Opiekun kilku osób; opieka nad rodzeństwem]

Sąd opiekuńczy może ustanowić jednego opiekuna dla kilku osób, jeżeli nie ma sprzeczności między ich interesami. Opieka nad rodzeństwem powinna być w miarę możności powierzona jednej osobie.