[Zmiana orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego] - Art. 138. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy. - Dz.U.2020.1359 t.j. - OpenLEX

Art. 138. - [Zmiana orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego] - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1359 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2020 r.
Art.  138.  [Zmiana orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego]

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.