Art. 138. - [Zmiana orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego] - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1359 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 listopada 2023 r. do: 14 lutego 2024 r.
Art.  138.  [Zmiana orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego]

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.