[Zobowiązany w dalszej kolejności] - Art. 132. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy. - Dz.U.2020.1359 t.j. - OpenLEX

Art. 132. - [Zobowiązany w dalszej kolejności] - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1359 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2020 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  132.  [Zobowiązany w dalszej kolejności]

Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.