Art. 93. - Kodeks rodzinny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.34.308

Akt utracił moc
Wersja od: 13 czerwca 1953 r.
Art.  93.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 1950 r.