Art. 92. - Kodeks rodzinny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.34.308

Akt utracił moc
Wersja od: 13 czerwca 1953 r.
Art.  92.

Wykonanie ustawy porucza się Ministrowi Sprawiedliwości.