Art. 53. - Kodeks rodzinny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.34.308

Akt utracił moc
Wersja od: 13 czerwca 1953 r.
Art.  53.

 Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską.