Art. 45. - Kodeks rodzinny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.34.308

Akt utracił moc
Wersja od: 13 czerwca 1953 r.
Art.  45.

Można uznać dziecko nawet nie urodzone, jeżeli zostało już poczęte.