Art. 31. - Kodeks rodzinny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.34.308

Akt utracił moc
Wersja od: 13 czerwca 1953 r.
Art.  31.
§  1.
Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozwodu.
§  2.
Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie.