[Zniszczenie dokumentacji pracowniczej] - Art. 94(7). - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 94(7). - [Zniszczenie dokumentacji pracowniczej] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 lipca 2022 r.
Art.  947 [Zniszczenie dokumentacji pracowniczej]
§  1. 
Pracodawca niszczy dokumentację pracowniczą w sposób uniemożliwiający odtworzenie jej treści, w terminie do 12 miesięcy po upływie okresu przeznaczonego na odbiór dokumentacji pracowniczej, o którym mowa w art. 946 pkt 2.
§  2. 
W terminie, o którym mowa w § 1, do czasu zniszczenia, pracodawca może wydać dokumentację pracowniczą byłemu pracownikowi.