[Potrącenia innych należności] - Art. 91. - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 91. - [Potrącenia innych należności] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 lipca 2022 r.
Art.  91.  [Potrącenia innych należności]
§  1. 
Należności inne niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie.
§  2. 
W przypadkach określonych w § 1 wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
1)
określonej w art. 871 § 1 pkt 1 - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy;
2)
80% kwoty określonej w art. 871 § 1 pkt 1 - przy potrącaniu innych należności niż określone w pkt 1.