[Prawo do wynagrodzenia za pracę wykonaną] - Art. 80. - Kodeks pracy. - Dz.U.2020.1320 t.j. - OpenLEX

Art. 80. - [Prawo do wynagrodzenia za pracę wykonaną] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1320 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  80.  [Prawo do wynagrodzenia za pracę wykonaną]

Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.