[Odprawa] - Art. 75. - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 75. - [Odprawa] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 lipca 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  75.  [Odprawa]

Pracownikowi, który nie pozostawał w związku z wyborem na urlopie bezpłatnym, przysługuje odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.