[Wygaśnięcie umowy z mocy prawa] - Art. 63. - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 63. - [Wygaśnięcie umowy z mocy prawa] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  63.  [Wygaśnięcie umowy z mocy prawa]

Umowa o pracę wygasa w przypadkach określonych w kodeksie oraz w przepisach szczególnych.