Art. 50. - [Odszkodowanie w związku z wypowiedzeniem umowy terminowej] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1465 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 czerwca 2024 r.
Art.  50.  [Odszkodowanie w związku z wypowiedzeniem umowy terminowej]
§  1. 
Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać.
§  2. 
(uchylony)
§  3. 
(uchylony).
§  4. 
(uchylony).
§  5. 
(uchylony).