[Zniesienie zakazu wypowiedzenia warunków pracy i płacy] - Art. 43. - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 43. - [Zniesienie zakazu wypowiedzenia warunków pracy i płacy] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  43.  [Zniesienie zakazu wypowiedzenia warunków pracy i płacy]

Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi, o którym mowa w art. 39, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na:

1)
wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy;
2)
stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania.