[Wyłączenie ochrony] - Art. 40. - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 40. - [Wyłączenie ochrony] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  40.  [Wyłączenie ochrony]

Przepisu art. 39 nie stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.