[Odpowiednie stosowanie przepisów k.c.] - Art. 300. - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 300. - [Odpowiednie stosowanie przepisów k.c.] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 lipca 2022 r.
Art.  300.  [Odpowiednie stosowanie przepisów k.c.]

W sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.