[Stosowanie i utrzymanie właściwości środków ochrony; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej] - Art. 237(9). - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 237(9). - [Stosowanie i utrzymanie właściwości środków ochrony; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  2379 [Stosowanie i utrzymanie właściwości środków ochrony; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej]
§  1. 
Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.
§  2. 
Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie.
§  3. 
Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika.