[Instrukcje i wskazówki pracodawcy] - Art. 237(4). - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 237(4). - [Instrukcje i wskazówki pracodawcy] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  2374 [Instrukcje i wskazówki pracodawcy]
§  1. 
Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac.
§  2. 
Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.
§  3. 
Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.