Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1040 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 września 2019 r. do: 31 grudnia 2019 r.
Art.  2351 [Definicja choroby zawodowej]

Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych "narażeniem zawodowym".