[Dokumentacja i informacja o ryzyku zawodowym; karta oceny ryzyka zawodowego] - Art. 226. - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 226. - [Dokumentacja i informacja o ryzyku zawodowym; karta oceny ryzyka zawodowego] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 lipca 2022 r.
Art.  226.  [Dokumentacja i informacja o ryzyku zawodowym; karta oceny ryzyka zawodowego]

Pracodawca:

1)
ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;
2)
informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.