[Zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych i porze nocnej] - Art. 203. - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 203. - [Zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych i porze nocnej] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  203.  [Zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych i porze nocnej]
§  1. 
Młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.
§  11
Pora nocna dla młodocianego przypada pomiędzy godzinami 2200 a 600. W przypadkach określonych w art. 191 § 21-23 i § 26 pora nocna przypada pomiędzy godzinami 2000 a 600.
§  2. 
Przerwa w pracy młodocianego obejmująca porę nocną powinna trwać nieprzerwanie nie mniej niż 14 godzin.
§  3. 
Młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę.