[Definicja pracownika] - Art. 2. - Kodeks pracy. - Dz.U.2020.1320 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Definicja pracownika] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1320 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  2.  [Definicja pracownika]

Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.