[Przedłużenie obowiązku dokształcania się] - Art. 199. - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 199. - [Przedłużenie obowiązku dokształcania się] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  199.  [Przedłużenie obowiązku dokształcania się]

Jeżeli młodociany nie ukończył przygotowania zawodowego przed osiągnięciem 18 lat, obowiązek dokształcania się, stosownie do przepisów art. 197, może być przedłużony do czasu ukończenia przygotowania zawodowego.