[Zwolnienie od pracy na naukę] - Art. 198. - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 198. - [Zwolnienie od pracy na naukę] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  198.  [Zwolnienie od pracy na naukę]

Pracodawca jest obowiązany zwolnić młodocianego od pracy na czas potrzebny do wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych w związku z dokształcaniem się.