[Obligatoryjne dokształcanie się pracownika młodocianego] - Art. 197. - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 197. - [Obligatoryjne dokształcanie się pracownika młodocianego] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  197.  [Obligatoryjne dokształcanie się pracownika młodocianego]
§  1. 
Pracownik młodociany jest obowiązany dokształcać się do ukończenia 18 lat.
§  2. 
W szczególności pracownik młodociany jest obowiązany:
1)
do dokształcania się w zakresie ośmioletniej szkoły podstawowej, jeżeli szkoły takiej nie ukończył;
2)
do dokształcania się w zakresie szkoły ponadpodstawowej lub w formach pozaszkolnych.