[Treść umowy w celu przygotowania zawodowego] - Art. 195. - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 195. - [Treść umowy w celu przygotowania zawodowego] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  195.  [Treść umowy w celu przygotowania zawodowego]
§  1. 
Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego powinna określać w szczególności:
1)
rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy);
2)
czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego;
3)
sposób dokształcania teoretycznego;
4)
wysokość wynagrodzenia.
§  2. 
Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia określić przypadki, w których jest dopuszczalne zawieranie na czas określony umów o pracę w celu przygotowania zawodowego.