[Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących umów na czas nieokreślony] - Art. 194. - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 194. - [Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących umów na czas nieokreślony] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  194.  [Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących umów na czas nieokreślony]

Do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy kodeksu dotyczące umów o pracę na czas nieokreślony ze zmianami przewidzianymi w art. 195 i 196.