[Ewidencja pracowników młodocianych] - Art. 193. - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 193. - [Ewidencja pracowników młodocianych] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  193.  [Ewidencja pracowników młodocianych]

Pracodawca jest obowiązany prowadzić ewidencję pracowników młodocianych.