[Opieka i pomoc ze strony pracodawcy] - Art. 192. - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 192. - [Opieka i pomoc ze strony pracodawcy] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  192.  [Opieka i pomoc ze strony pracodawcy]

Pracodawca jest obowiązany zapewnić młodocianym pracownikom opiekę i pomoc, niezbędną dla ich przystosowania się do właściwego wykonywania pracy.