[Zatrudnianie na zasadach określonych dla młodocianych osoby, która ukończyła 18 lat] - Art. 191(1). - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 191(1). - [Zatrudnianie na zasadach określonych dla młodocianych osoby, która ukończyła 18 lat] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  1911 [Zatrudnianie na zasadach określonych dla młodocianych osoby, która ukończyła 18 lat]

Osoba, która ukończyła 18 lat w trakcie nauki w ośmioletniej szkole podstawowej, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym ukończyła tę szkołę.