[Zakaz kumulacji uprawnień związanych z rodzicielstwem] - Art. 189(1). - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 189(1). - [Zakaz kumulacji uprawnień związanych z rodzicielstwem] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  1891 [Zakaz kumulacji uprawnień związanych z rodzicielstwem]

Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnień określonych w art. 148 pkt 3, art. 178 § 2, art. 1867 § 1 i art. 188 może korzystać jedno z nich.