[Zakaz pracy w godzinach nadliczbowych i porze nocnej] - Art. 178. - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 178. - [Zakaz pracy w godzinach nadliczbowych i porze nocnej] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  178.  [Zakaz pracy w godzinach nadliczbowych i porze nocnej]
§  1. 
Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139.
§  2. 
Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.