[Urlop bezpłatny na czas pracy u innego pracodawcy] - Art. 174(1). - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 174(1). - [Urlop bezpłatny na czas pracy u innego pracodawcy] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  1741 [Urlop bezpłatny na czas pracy u innego pracodawcy]
§  1. 
Za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami.
§  2. 
Okres urlopu bezpłatnego, o którym mowa w § 1, wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.