Art. 17. - [Podnoszenie kwalifikacji zawodowych] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lutego 2023 r. do: 6 kwietnia 2023 r.
Art.  17.  [Podnoszenie kwalifikacji zawodowych]

Pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.