Art. 156. - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 156. - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  156. 

(uchylony)