Art. 152. - [Zakaz zrzeczenia się prawa do urlopu] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1320 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2020 r. do: 30 listopada 2021 r.
Art.  152.  [Zakaz zrzeczenia się prawa do urlopu]
§  1. 
Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem".
§  2. 
Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.