Art. 151(9). - [Dni wolne od pracy] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lutego 2023 r. do: 6 kwietnia 2023 r.
Art.  1519 [Dni wolne od pracy]
§  1. 
Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy.
§  2. 
Za pracę w niedzielę i święto, w przypadkach, o których mowa w art. 15110, uważa się pracę wykonywaną między godziną 600 w tym dniu a godziną 600 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina.