[Prawo do wolnej niedzieli] - Art. 151(12). - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 151(12). - [Prawo do wolnej niedzieli] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  15112 [Prawo do wolnej niedzieli]

Pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. Nie dotyczy to pracownika zatrudnionego w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 144.