[Indywidualny rozkład czasu pracy] - Art. 142. - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 142. - [Indywidualny rozkład czasu pracy] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  142.  [Indywidualny rozkład czasu pracy]

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.