[Prawo do przerwy] - Art. 134. - Kodeks pracy. - Dz.U.2020.1320 t.j. - OpenLEX

Art. 134. - [Prawo do przerwy] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1320 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2021 r.
Art.  134.  [Prawo do przerwy]

Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy.