Art. 129(5). - Kodeks pracy. - Dz.U.2020.1320 t.j. - OpenLEX

Art. 129(5). - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1320 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  1295

(uchylony)