[Tryb przyznawania nagród i wyróżnień] - Art. 105. - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 105. - [Tryb przyznawania nagród i wyróżnień] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  105.  [Tryb przyznawania nagród i wyróżnień]

Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.