[Wejście w życie regulaminu pracy] - Art. 104(3). - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 104(3). - [Wejście w życie regulaminu pracy] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  1043 [Wejście w życie regulaminu pracy]
§  1. 
Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.
§  2. 
Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed dopuszczeniem go do pracy.