[Stosunek do przepisów odrębnych] - Art. 101(4). - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 101(4). - [Stosunek do przepisów odrębnych] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  1014 [Stosunek do przepisów odrębnych]

Przepisy rozdziału nie naruszają zakazu konkurencji przewidzianego w odrębnych przepisach.