Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1320 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2020 r.
Art.  1013 [Umowa o zakazie konkurencji]

Umowy, o których mowa w art. 1011 § 1 i w art. 1012 § 1, wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.