[Umowa o zakazie konkurencji] - Art. 101(3). - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 101(3). - [Umowa o zakazie konkurencji] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  1013 [Umowa o zakazie konkurencji]

Umowy, o których mowa w art. 1011 § 1 i w art. 1012 § 1, wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.