Art. 485. - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.40.364 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1970 r.
Art.  485.

Niestawiennictwo prokuratora nie tamuje rozpoznania sprawy.