[Postanowienia, zarządzenia – treść] - Art. 94. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 94. - [Postanowienia, zarządzenia – treść] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  94.  [Postanowienia, zarządzenia – treść]
§  1. 
Postanowienie powinno zawierać:
1)
oznaczenie organu oraz osoby lub osób, wydających postanowienie;
2)
datę wydania postanowienia;
3)
wskazanie sprawy oraz kwestii, której postanowienie dotyczy;
4)
rozstrzygnięcie z podaniem podstawy prawnej;
5)
uzasadnienie, chyba że ustawa zwalnia od tego wymagania.
§  2. 
Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zarządzeń.